fitopatoloji ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bitki hastalıklarını inceleyen bilim dalı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca phytopathologie


Hecelenişi / Hecelemesi;
fi-to-pa-to-lo-ji