fitocoğrafya ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bitki coğrafyası. "(Yeryüzünün bitki örtüsünü ve bu örtünün çevreyle ilgisini inceleyen coğrafya bilimi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,coğrafya"

kelimesinin kökeni; İngilizce phyto + Arapça cuġrāfiya


Hecelenişi / Hecelemesi;
fi-to-coğ-raf-ya