fit vermek veya sokmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

birini başkasına karşı kışkırtmak, arayı açmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

birine kuşku uyandırmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
fit ver-mek veya sok-mak