fiske kondurmamak veya dokundurmamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir kimse veya nesneyi en küçük bir tehlikeden bile korumak, titizlikle savunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
fis-ke kon-dur-ma-mak veya do-kun-dur-ma-mak