ne demek?

Küpe ve yüzük taşı gibi süslemede kullanılan, mavi renkli, saydam olmayan hidratlı doğal alüminyum ve fosfattan oluşan değerli bir mineral

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim mineraloji

Kökeni;

"Farsça pīrūze"

Hecelenişi / Hecelemesi;

fi-ru-ze

► turkuaz