firma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tüzel kişiliği olsun olmasın bir ekonomik etkinlik birimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ticaret"

kelimesinin kökeni; İtalyanca firma


Hecelenişi / Hecelemesi;
fir-ma