firak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayrılık. "(birinden uzak düşme, firkat)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça firāḳ


Hecelenişi / Hecelemesi;
fi-rak