fingirdeşmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Karşılıklı fingirdemek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le"

Örnek / Cümle; "Gençler sahilde fingirdeşiyor."


Hecelenişi / Hecelemesi;
fin-gir-deş-mek