filvaki ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerçekte, gerçekten, her ne kadar, vakıa.

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf, eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça fi'l-vāḳiʿ

Örnek / Cümle; "Filvaki, zor bir dönemden geçiyoruz."


Hecelenişi / Hecelemesi;
fil-va-ki