filozofik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Felsefe ile ilgili, felsefeye dayanan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca philosophique


Hecelenişi / Hecelemesi;
fi-lo-zo-fik