filoloji ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca philologie

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dil bilimi. "(dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fi-lo-lo-ji