filoksera ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Asma biti

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca phylloxéra

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Asma bitinin yol açtığı bağ hastalığı


Hecelenişi / Hecelemesi;
fi-lok-se-ra