filizkıran ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Mayıs ayında ağaçların filizlendiği mevsimde esen bir fırtına

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fi-liz-kı-ran