fikirleşmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir konuyu karşılıklı olarak tartışıp görüş alışverişinde bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fi-kir-leş-mek