ne demek?

düşüncesini bildirmek

Kullanımı;

"Evet, iyi bir şey değil fakat benim için bir fikir verir diye seçtim."

Hecelenişi / Hecelemesi;

fi-kir ver-mek

bir konuda yol gösterici bilgi edinmek

Kullanımı;

"İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."