fikir hürriyeti ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşünce özgürlüğü. "(Düşüncenin dış baskı ve yasaklarla sınırlandırılmaması)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fi-kir hür-ri-ye-ti