fiilimsi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fiilden türetilen, olumsuzu yapılabilen mastar, sıfat-fiil, zarf-fiil vb. türleri bulunan ad, eylemsi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fi-ilim-si