fiil kökü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fiil soyundan bir kelimenin bölünmeyen anlamlı kısmı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fi-il kö-kü