fiilî ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan "(iş)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Arapça fiʿlī

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Edimsel

Özelliği / Tipi / Türü; "felsefe"

İlişkili birleşik kelimeler; "fiilî hizmet" "fiilî hizmet zammı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
fi-ilî