figür ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca figure

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir dansı veya oyunu oluşturan ölçülü adımlarla beliren zincirleme hareketlerden her biri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirini izleyerek melodik ve ritmik bakımdan bir bütün oluşturan notalar grubu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, müzik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fi-gür