fibrinojen ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Pıhtılaşma sırasında fibrine dönüşen bir kan proteini

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,biyoloji"

kelimesinin kökeni; Fransızca fibrinogène


Hecelenişi / Hecelemesi;
fib-ri-no-jen