fişekhane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fişek yapılan yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Farsça fişeng+ḫāne


Hecelenişi / Hecelemesi;
fi-şek-ha-ne