fetvayişerife çıkarmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

şeyhülislam fetvası ilan etmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

kendi kendine yorum getirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fet-va-yi-şe-ri-fe çı-kar-mak