fetvacı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fetva veren kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gereksiz yere ve olmayacak emirler veren kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fet-va-cı