fetva vermek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

herhangi bir işlemin veya eylemin din kurallarına uygun olup olmadığı konusunda konuyla ilgili bilim adamlarınca açıklama yapılmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bir işin yapılabilmesi için yargıda bulunmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

gereksiz yere emir verir gibi konuşmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
fet-va ver-mek