fetva çıkarmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

belli bir konuda dinî hukuk kurallarına göre izin almak

Özelliği / Tipi / Türü; "eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fet-va çı-kar-mak