ne demek?

belli bir konuda dinî hukuk kurallarına göre izin almak

Kullanımı;

"Şimdi müftüye gideceğim, fetva çıkarıp senden boşanacağım."

Hecelenişi / Hecelemesi;

fet-va çı-kar-mak