fetva ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dinî hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislam veya müftü tarafından verilebilen belge

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,din bilgisi"

kelimesinin kökeni; Arapça fetvā

İlişkili birleşik kelimeler; "fetvahane" "fetvayişerife"

Hecelenişi / Hecelemesi;
fet-va