ne demek?

İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesnelere tapınma; tapıncakçılık, putperestlik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim toplum bilimi

Kökeni;

"Fransızca fétichisme"

Hecelenişi / Hecelemesi;

fe-ti-şi-zm

Karşı cinsin giysi vb. şeyleriyle cinsel coşku ve doygunluk sağlama

Tipi / Türü;

ruh bilimi