fetişizm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesnelere tapınma, tapıncakçılık, putperestlik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,toplum bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca fétichisme

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Karşı cinsin giysi vb. şeyleriyle cinsel coşku ve doygunluk sağlama

Özelliği / Tipi / Türü; "ruh bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fe-ti-şizm