fetişist ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fetişizmi uygulayan kimse veya görüş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,toplum bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca fétichiste

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Fetişizme düşkün kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "ruh bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fe-ti-şist