fethetmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yeri veya ülkeyi savaşarak almak, ülke açmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça fetḥ + Türkçe etmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Herkesin takdirini, övgüsünü kazanıp kendine hayran bırakmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fet-het-mek