feshedilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kapatılmak, dağıtılmak, faaliyetten men edilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

kelimesinin kökeni; Arapça fesḫ + Türkçe edilmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
fes-he-dil-mek