fes rengi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Koyu kırmızı renk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu renkte olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fes ren-gi