fert ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birey. "(Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça ferd

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birey. "(Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, toplum bilimi"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Birey. "(İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, ruh bilimi"