fernez ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sünger toplamak için kullanılan makineli dalma aracı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca Maurice Fernez özel adından


Hecelenişi / Hecelemesi;
fer-nez