fermanlı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hükûmete karşı gelmek suçuyla aranan ve cezalandırılması için hakkında ferman çıkan "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,tarih"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kimseden korkusu olmayıp dilediği gibi davranan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "fermanlı deli"

Hecelenişi / Hecelemesi;
fer-man-lı