ferman çıkarmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

padişah tarafından herhangi bir konuda emir verilmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

yetkili bir kimse tarafından buyruk verilmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
fer-man çı-kar-mak