ferdası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ertesi. "(Bir günün, haftanın, ayın, mevsimin, yılın ardından gelen (gün, hafta, ay, mevsim, yıl)")

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fer-da-sı