ferdî ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bireysel, kişisel, fertle ilgili, şahsi

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ferdī

İlişkili birleşik kelimeler; "ferdî kaza sigortası"

Hecelenişi / Hecelemesi;
fer-dî