ferahnak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"

kelimesinin kökeni; Arapça feraḥ + Farsça -nāk

İlişkili birleşik kelimeler; "ferahnakaşiran"

Hecelenişi / Hecelemesi;
fe-rah-nak