ferahnüma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Klasik Türk müziğinde bir makam

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"

kelimesinin kökeni; Arapça feraḥ + Farsça -numā


Hecelenişi / Hecelemesi;
fe-rah-nü-ma