ferahlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ferah olma durumu, genişlik, gönül açıklığı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "gönül ferahlığı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
fe-rah-lık