fenomenolojik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Görüngü bilimsel. "(Görüngü bilimi ile ilgili)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca phénoménologique


Hecelenişi / Hecelemesi;
fe-no-me-no-lo-jik