fenomenoloji ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Görüngü bilimi. "(Algılanan görüngeler (perspektifler)" öğretisi)

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca phénoménologie


Hecelenişi / Hecelemesi;
fe-no-me-no-lo-ji