fennî ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fenle ilgili

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Arapça fennī

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilimsel yöntemlere, tekniğe uygun biçimde yapılan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Usulüne göre iş gören

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "fennî muayene"

Hecelenişi / Hecelemesi;
fen-nî