feneri nerede söndürdün ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

geç kalanlara takılmak için söylenen bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "şaka yollu"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fe-ne-ri ne-re-de sön-dür-dün