fener balığıgiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kemikli balıklar takımının, vücutları basık, derileri çıplak, ağızları çok büyük olan, derin denizlerde yaşayan balıklar familyası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fe-ner ba-lı-ğı-gil-ler