fener ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Saydam bir maddeden yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış, içinde ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Rumca fener

Örnek / Cümle; "Elektrikler kesilince fenerle mum aradık."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gemilere yol gösteren ışık kulesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Askı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "fener alayı" "fener balığı" "el feneri" "hayalî fener" "karpuz fener" "kırmızıfener" "şimşekli fener" "cep feneri" "deniz feneri" "elektrik feneri" "gelinfeneri" "gündüz feneri" "güveyfeneri" "hırsız feneri" "borda fenerleri"

Hecelenişi / Hecelemesi;
fe-ner