fenalık geçirmek veya gelmek veya çökmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

kendini bilmeyecek veya bayılacak bir duruma gelmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
fe-na-lık ge-çir-mek veya gel-mek veya çök-mek