fen bilimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fenle ilgili konuları araştıran, inceleyen bilim dalı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fen bi-li-mi