felsefe ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça felsefe

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi

İlişkili birleşik kelimeler; "dogmatik felsefe" "dil felsefesi" "din felsefesi" "hayat felsefesi" "toplum felsefesi" "yaşam felsefesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
fel-se-fe